97108f406ba23df8be094dfd93b7ec67.jpg
6d30c1da952ba7ec6bf70f1e55545253.jpg
c8d336c28ba5e0dc012672ff31898d7f.jpg
d5e3f4654b0a8fe98acc606a6157d690.jpg
รางวัลยอดเยี่ยม
นายศักรินทร์ มีจั่นเพชร
ชื่อภาพ มวยทะเล
 
รางวัลดีเด่น
นายศักรินทร์ มีจั่นเพชร
ชื่อภาพ ถนนเลียบหาดบางแสน
นายยุทธรัฐ หงษ์ทองคำ
ชื่อภาพ ความงดงามยามค่ำคืน เทศกาลถือศีลกินเจ
นายชาญวิทย์ อิสราสุวิภากร
ชื่อภาพ ข้าวหลามร้อนๆไหมครับ
 
รางวัลเกียรติ
1. นายศักรินทร์ มีจั่นเพชร
ชื่อภาพ สะพานราชนาวี
2. นายยุทธรัฐ หงษ์ทองคำ
ชื่อภาพ สนุกสนานสืบสานประเพณีวันไหล
3. นายยุทธรัฐ หงษ์ทองคำ
ชื่อภาพ เวียนเทียนวัดไตรมุข
4. นายธนวัฒน์ ทองจันทร์
ชื่อภาพ แสงไฟที่สาดส่อง
5. นายธนวัฒน์ ทองจันทร์
ชื่อภาพ อาชีพริมทะเล
6. นายธนวัฒน์ ทองจันทร์
ชื่อภาพ สายคลื่นวันน้ำลง
7. นายธนวัฒน์ ทองจันทร์
ชื่อภาพ ออก Start
8. นายธนวัฒน์ ทองจันทร์
ชื่อภาพ เย้! บางแสน
9. นายบุญรักษ์ มั่งอ้น
ชื่อภาพ Exercise for health
10. นายบุญรักษ์ มั่งอ้น
ชื่อภาพ เล่นทราย หน้าเรือ หาดวอนนภา
11. นายสิทธิกร กลิ่นไม้
ชื่อภาพ ดูแลกัน
12. นายณัฐฐาพันธ์ แสวงผล
ชื่อภาพ สุขสันต์บางแสนย้อนยุค
13. นายสุทธินันท์ เกียรติศิลปนันต์
ชื่อภาพ มองมุมแปลก
14. นายจิรวัฒน์ เพ็ชร์อำไพ
ชื่อภาพ มนต์เสน่ห์ทะเลยามเย็น
15. นายจิรวัฒน์ เพ็ชร์อำไพ
ชื่อภาพ มนต์เสน่ห์ทะเลบางแสน
16. นายจิรวัฒน์ เพ็ชร์อำไพ
ชื่อภาพ มุมสงบ
17. นายอุดมทรัพย์ สุกาญจนะ
ชื่อภาพ สรงน้ำวันบุญบางแสน
18. นายพิสิฐพงศ์ ไพโรจน์
ชื่อภาพ น้ำลด หาหอย
19. นายพิสิฐพงศ์ ไพโรจน์
ชื่อภาพ มื้อเช้า
20. นายธนวิช คำโสภา
ชื่อภาพ ศาลใหม่
รางวัลยอดเยี่ยม

รางวัลดีเด่น รางวัลดีเด่น รางวัลดีเด่น รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ
 

ผลการประกวด ประกวดภาพถ่าย "เสน่ห์บางแสน 56"

นายธนวิช คำโสภา รางวัลชนะเลิศ  ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสน 56

รางวัลชนะเลิศ

เจ้าของผลงาน : นายธนวิช คำโสภา
 
นายบุญญรักษ์  มั่งอ้น ขบวนแห่เพระโพธิสัตว์กวนอิม  ฉื๋อปุยเนี๊ยว รางวัลดีเด่น  ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสน 56

รางวัลดีเด่น

ชื่อผลงาน : ขบวนแห่เพระโพธิสัตว์กวนอิม ฉื๋อปุยเนี๊ยว
เจ้าของผลงาน : นายบุญญรักษ์ มั่งอ้น
 
นายจักรินทร์  มีจั่นเพรช ถนนคนเดินบางแสน รางวัลดีเด่น  ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสน 56

รางวัลดีเด่น

ชื่อผลงาน : ถนนคนเดินบางแสน
เจ้าของผลงาน : นายจักรินทร์ มีจั่นเพรช
 
นายชาญวิทย์ อิสราสุวิภากร สีสันยามค่ำคืน รางวัลดีเด่น  ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสน 56

รางวัลดีเด่น

ชื่อผลงาน : สีสันยามค่ำคืน
เจ้าของผลงาน : นายชาญวิทย์ อิสราสุวิภากร
 

ผลการประกวดภาพถ่าย "เสน่ห์บางแสน"

รางวัลยอดเยี่ยม    
คุณนิติพัฒน์ ลาภเกียรติกุล  

ชื่อภาพ “หาดวอนยามเช้า ”

     
รางวัลชนะเลิศ    
คุณชลิต เกลาเกลี้ยง   ชื่อภาพ “ความสนุกบนหาดทราย”
คุณศราวุธ พึ่งเถื่อน   ชื่อภาพ “ตื่นเต้น”
คุณสุรเดช แสงจันทร์      ชื่อภาพ “มื้อเย็น”
คุณสุรเดช แสงจันทร์   ชื่อภาพ “เบื้องหลัง”
     

รางวัลเกียรติยศ

   
คุณกฤตภาส บุญญะรังสี   คุณภานุพงศ์ ช่างฉาย
คุณกิตติกานต์ พงศ์ประยูร   คุณภานุพงศ์ ช่างฉาย
คุณชลิต เกลาเกลี้ยง   คุณภานุพงศ์ ช่างฉาย
คุณชลิต เกลาเกลี้ยง   คุณภิญญดา ภักดี
คุณธนวิช คำโสภา   คุณวรวุฒิ  เจริญ
คุณธนิช คำโสภา   คุณวุฒิกร อังวรกุล
คุณนันริกา แซ่เตียว   คุณสุพัชยา โพธิ์แก้ว
คุณนิติพัฒน์ ลาภเกียรติกุล   คุณอลงกร ทวีพันธ์สานต์
คุณนิติพัฒน์ ลาภเกียรติกุล   คุณอัสดินทร์ กองมณี
คุณภัทรพงษ์ แสนโท   คุณเอกวุฒิ ฉิ่มจิ๋ว
 
All rights reserved © 2015-2020. รับทำเว็บไซต์ บางแสน ชลบุรี พัทยา บางแสน ที่พักบางแสน โรงแรมบางแสน