97108f406ba23df8be094dfd93b7ec67.jpg
6d30c1da952ba7ec6bf70f1e55545253.jpg
c8d336c28ba5e0dc012672ff31898d7f.jpg
d5e3f4654b0a8fe98acc606a6157d690.jpg

ผลการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน "เสน่ห์บางแสน"

รางวัลยอดเยี่ยม
คุณเอกพงษ์ ธนะศรี ชื่อภาพ “วิถีชีวิตแสนสุข” เทคนิค สีอะครีลิค ขนาด 60X80 cm
รางวัลดีเด่น
คุณจุฑารัตน์ กอบนวรักษ์ ชื่อภาพ “ด.ญ.แสนสุข” เทคนิค จิตรกรรมสื่อผสม ขนาด 102 X 120 cm.
คุณปาริกา แก้วอารัญ ชื่อภาพ “สดๆร้อนๆ” เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 100 X 120 cm.
คุณพันธิสา ตันไล้ ชื่อภาพ “ริ้วคลื่นใต้ทะเล” เทคนิค สื่อผสม ขนาด 100 X 100 cm.
รางวัลสนับสนุน
คุณเกียรติศักดิ์ รุ่งรัตนพัฒนา ชื่อภาพ “ฝันถึงบางแสน (Dream)” เทคนิค สีอะครีลิค ขนาด 90 X 120 cm.
คุณขวัญตา สุดเสน่ห์ ชื่อภาพ “บรรยากาศแห่งความสุขในโลกใต้ทองทะเล 1” เทคนิค สื่อผสม ขนาด 100 X 120 cm.
คุณชานนท์ พูลทวี ชื่อภาพ “เย็น เย็น ที่บางแสน” เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 80 X 120 cm.
คุณตันติกร เพ็ชรอ่อน ชื่อภาพ “วิถีประมงบางแสน” เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 80 X 120 cm.
คุณปนัดดา แซ่ปัง ชื่อภาพ “ช่วงเวลา...บางแสน” เทคนิค ผสม ขนาด 50 X 80 cm.
คุณพิเชฐ อุ่นเมือง ชื่อภาพ “Amazing Bangsaen” เทคนิค สีอะครีลิค ขนาด 80 X 100 cm.
คุณพิชญา แสงอุทัย ชื่อภาพ “วิถีชีวิตบนชายหาด” เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 80 X 120 cm.
คุณพุทธิดา อุ่นเรือน ชื่อภาพ “ยามเย็นที่แสนสุข” เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 80 X 100 cm.
คุณสิทธิกร กลิ่นไม้ ชื่อภาพ “ศาลายามใกล้” เทคนิค สีอะครีลิค ขนาด 70 X 90 cm.
คุณสุริตา แสงไทย ชื่อภาพ “ผูกพันธ์” เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 80 X 120 cm.
 ประกวดวาดภาพ เสน่ห์บางแสนการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน "เสน่ห์บางแสน"
กำหนดส่งผลงาน     ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554
ประกาศผล             วันที่ 26 พฤศจิกายน 2554
แสดงผลงาน           วันที่ 9-10 และ 16-17 ธันวาคม 2554 เวลา 18.00-23.00 น.
คืนผลงาน               วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554 จนถึงเวลา 23.00 น.

รางวัลการประกวด
     รางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จาก ฯพณฯท่าน สนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยงและกีฬา
1. รางวัลยอดเยี่ยม มี 1 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
2. รางวัลที่ดีเด่น มี 3 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
3. รางวัลที่สนับสนุน มี 10 รางวัลๆ ละ 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

เงื่อนไข การส่งผลงานภาพวาดระดับเยาวชน “เสน่ห์บางแสน”
รางวัลและกำหนดการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน “เสน่ห์บางแสน”
ใบสมัครการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน “เสน่ห์บางแสน”
หนังสือมอบอำนาจรับผลงาน (ในกรณีที่เจ้าของผลงานไม่สามารถมารับผลงานด้วยตนเอง)

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
     เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไป มีอายุไม่เกิน 25 ปี โดยไม่เสียค่าสมัครใดๆ

กติการการส่งภาพวาดเข้าประกวด
     - วาดภาพโดยใช้วัสดุที่มีความคงทน ขนาดไม่เกิน 120X120 CM โดยภาพที่ส่งต้องมีความเรียบร้อย และพร้อมติดตั้ง
     - ไม่จำกัดเทคนิคการวาดและชนิดของสีที่ใช้ระบาย
     - องค์ประกอบภายในภาพวาด อยู่ภายในหัวข้อ "เสน่ห์บางแสน"
     - เขียนบรรยายแนวคิดที่วาดภาพนี้ขึ้นมา พร้อมเขียนชื่อศิลปิน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ระดับชั้นที่กำลังศึกษา ให้ชัดเจนและครบถ้วน
     - ผู้ส่งผลงานเป็น เยาวชน, นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา, เยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี
     - จำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เกิน 2 ชิ้น ต่อศิลปิน 1 คน
     - คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
     - คณะกรรมการคัดเลือก และตัดสินรางวัลสงวนลิขสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะเพิ่มหรืองดรางวัลใดก็ได้ตามแต่เห็นสมควร
     - รับผลงานคืนได้ที่ ถนนคนเดินบางแสน ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554 จนถึงเวลา 23.00 น.

กำหนดการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดและสถานที่ส่ง
     ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดส่งผลงานได้ด้วยตนเอง ณ ถนนคนเดินบางแสน ทุกวันศุกร์ และเสาร์ เวลา 17.00-22.00 น.
หรือทางไปรษณีย์ บจก.ไอเดียแพลนเทชั่น 278/9 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554

ประกาศผลการตัดสิน
     ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ทางเว็บไซต์ ถนนคนเดินบางแสน www.walkingstreet.co.th และทางเว็บไซต์ เทศบาลเมืองแสนสุข www.saensukcity.go.th

กำหนดการรับมองรางวัล
     ในวันที่ 17 ธันวาคม 2554 และจัดแสดงผลงาน ณ Bangsaen Walking Street ทุกวันศุกร์ และเสาร์ ที่ 9-10 และ 16-17 ของเดือนธันวาคม 2554 เวลา 18.00-23.00 น.

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
     ถนนคนเดินบางแสน โทรศัพท์ 086-8448833 หรือที่เว็บไซต์ถนนคนเดินบางแสน www.walkingstreet.co.th หรือเว็บไซต์ เทศบาลเมืองแสนสุข www.saensukcity.go.th


All rights reserved © 2015-2020. รับทำเว็บไซต์ บางแสน ชลบุรี พัทยา บางแสน ที่พักบางแสน โรงแรมบางแสน