97108f406ba23df8be094dfd93b7ec67.jpg
6d30c1da952ba7ec6bf70f1e55545253.jpg
c8d336c28ba5e0dc012672ff31898d7f.jpg
d5e3f4654b0a8fe98acc606a6157d690.jpg
รางวัลยอดเยี่ยม
นายศักรินทร์ มีจั่นเพชร
ชื่อภาพ มวยทะเล
 
รางวัลดีเด่น
นายศักรินทร์ มีจั่นเพชร
ชื่อภาพ ถนนเลียบหาดบางแสน
นายยุทธรัฐ หงษ์ทองคำ
ชื่อภาพ ความงดงามยามค่ำคืน เทศกาลถือศีลกินเจ
นายชาญวิทย์ อิสราสุวิภากร
ชื่อภาพ ข้าวหลามร้อนๆไหมครับ
 
รางวัลเกียรติ
1. นายศักรินทร์ มีจั่นเพชร
ชื่อภาพ สะพานราชนาวี
2. นายยุทธรัฐ หงษ์ทองคำ
ชื่อภาพ สนุกสนานสืบสานประเพณีวันไหล
3. นายยุทธรัฐ หงษ์ทองคำ
ชื่อภาพ เวียนเทียนวัดไตรมุข
4. นายธนวัฒน์ ทองจันทร์
ชื่อภาพ แสงไฟที่สาดส่อง
5. นายธนวัฒน์ ทองจันทร์
ชื่อภาพ อาชีพริมทะเล
6. นายธนวัฒน์ ทองจันทร์
ชื่อภาพ สายคลื่นวันน้ำลง
7. นายธนวัฒน์ ทองจันทร์
ชื่อภาพ ออก Start
8. นายธนวัฒน์ ทองจันทร์
ชื่อภาพ เย้! บางแสน
9. นายบุญรักษ์ มั่งอ้น
ชื่อภาพ Exercise for health
10. นายบุญรักษ์ มั่งอ้น
ชื่อภาพ เล่นทราย หน้าเรือ หาดวอนนภา
11. นายสิทธิกร กลิ่นไม้
ชื่อภาพ ดูแลกัน
12. นายณัฐฐาพันธ์ แสวงผล
ชื่อภาพ สุขสันต์บางแสนย้อนยุค
13. นายสุทธินันท์ เกียรติศิลปนันต์
ชื่อภาพ มองมุมแปลก
14. นายจิรวัฒน์ เพ็ชร์อำไพ
ชื่อภาพ มนต์เสน่ห์ทะเลยามเย็น
15. นายจิรวัฒน์ เพ็ชร์อำไพ
ชื่อภาพ มนต์เสน่ห์ทะเลบางแสน
16. นายจิรวัฒน์ เพ็ชร์อำไพ
ชื่อภาพ มุมสงบ
17. นายอุดมทรัพย์ สุกาญจนะ
ชื่อภาพ สรงน้ำวันบุญบางแสน
18. นายพิสิฐพงศ์ ไพโรจน์
ชื่อภาพ น้ำลด หาหอย
19. นายพิสิฐพงศ์ ไพโรจน์
ชื่อภาพ มื้อเช้า
20. นายธนวิช คำโสภา
ชื่อภาพ ศาลใหม่
รางวัลยอดเยี่ยม

รางวัลดีเด่น รางวัลดีเด่น รางวัลดีเด่น รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ รางวัลเกียรติยศ
 

ประกวดภาพถ่าย "เสน่ห์บางแสน 57"

ประกวดภาพถ่าย เสน่ห์บางแสนประกวดภาพถ่าย "เสน่ห์บางแสน 57"

กำหนดส่งผลงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 10 กรกฏาคม 2557 (ในเวลาทำการ)
ตัดสินผลงาน
วันที่ 25 กรกฏาคม 2557
ประกาศผล
วันที่ 31 กรกฏาคม 2557
แสดงผลงาน
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2557

รางวัลการประกวด ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท
1. รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
2. รางวัลดีเด่น 3 รางวัลๆ ละ 8,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
3. รางวัลเกียรติยศ 20 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รับโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ สนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 ใบรับผลงาน
 ใบสมัครประกวด ภาพถ่ายเสน่ห์บางแสน 2557
 หนังสือมอบอำนาจรับผลงาน (ในกรณีที่เจ้าของผลงานไม่สามารถมารับผลงานด้วยตนเอง)

 

การประกวดภาพวาดและภาพถ่ายระดับเยาวชน ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท

ผู้จัดการประกวด
      บจก.ไอเดียแพลนเทชั่น ร่วมกับ เทศบาลเมืองแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
     เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี

หัวข้อในการประกวด
     1. เป็นภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ "เสน่ห์บางแสน 57"
     2. เป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงเรื่องราวของวิถีชีวิต หรือความงามของภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
     1. เป็นภาพสี หรือขาวดำ ขนาด 12x18 นิ้ว ถ่ายภาพจากกล้องฟิล์มหรือกล้องดิจิตอล ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล โดยสามารถปรับแต่งเติมสี (Process) โดยไม่ผิดจากความเป็นจริงตามธรรมชาติ
     2. สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
     3. ผลงานต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธาณะ หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
     4. เป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์จากมุมมองใหม่ๆ ไม่ซ้ำเดิมกับผลการประกวดในปีที่ผ่านมา (สามารถเข้าชมผลการประกวดในปีที่ผ่านมาได้ที่ http://www.walkingstreet.co.th/photo-2011.html และ http://www.walkingstreet.co.th/photo-2013.html)
     5. ติดผลงานลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ 16x22 นิ้ว ให้เหลือขอบภาพโดยรอบด้านละ 2 นิ้ว และสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองติดหลังผลงาน (1 แผ่นต่อ 1 ภาพ) พร้อมแนบซีดีไฟล์ภาพต้นฉบับและไฟล์รูปถ่ายเจ้าของผลงาน บันทึกเป็น JPG file High Resolution ไม่ต่ำกว่า 300 dpi (1 ภาพต่อ 1 แผ่นซีดี)
     6. ผู้ส่งผลงานต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก อีเมลล์แอดเดรส ชื่อภาพตามแบบฟอร์มกำกับผลงานใช้ชัดเจน

การส่งผลงาน
     ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม (ในเวลาทำการ)
     ที่ บจก. ไอเดียแพลนเทชั่น เลขที่ 278/9 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์ 086-304-4383 และ 086-377-2377

วันติดสินผลงานและประกาศผลการตัดสิน
     วันตัดสินผลงานในวันที่ 25 กรกฏาคม 2557
     วันประกาศผลการตัดสินในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทางเว็บไซต์ ถนนคนเดินบางแสน www.walkingstreet.co.th

จัดแสดงผลงาน
      ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2557 ณ ถนนคนเดิน บางแสน

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
      ถนนคนเดินบางแสน โทรศัพท์ 086-304-4383 และ 086-377-2377 หรือที่เว็บไซต์ ถนนคนเดินบางแสน www.walkingstreet.co.th

All rights reserved © 2015-2020. รับทำเว็บไซต์ บางแสน ชลบุรี พัทยา บางแสน ที่พักบางแสน โรงแรมบางแสน